Studie och verksamhetsutvecklingutbildning

Idag har alla cirkelledare och studieansvariga från distriktet och lokalföreningarna i Blekinge varit på en utbildning i Studie och verksamhetsutveckling.Kursen hölls på Nakterhuset i Sölvesborg. Tommy Svensson från ABF var inbjuden för att informera om verksamhet och bidrag.